Afvalzak vervoeren per binnenvaart slechts 1 cent duurder

Nicole Verstrepen
Mobiliteit
ILSE.jpg(image/jpeg)

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek heeft berekend dat het financieel haalbaar is om een afvalstroom tussen IOK en Stora Enso over het water te laten verlopen in plaats van over de weg. Per afvalzak zou transport via binnenvaart slechts 1 cent duurder zijn, en met kleine optimalisaties kan het verschil zelfs weggewerkt worden. Het VIL vraagt zich af of hier een rol ligt weggelegd voor de overheid.

“Restafval leent zich op het eerste zicht perfect om op een andere manier dan over de weg vervoerd te worden. Het heeft geen tijdkritisch karakter en ook korte doorlooptijden zijn geen vereiste. De volumes restafval die door Vlaanderen getransporteerd worden voor verwerking zijn bovendien meer dan groot genoeg om te kunnen profiteren van de schaalvoordelen die alternatieve modi als spoor en binnenvaart te bieden hebben. Toch is afval in binnenvaart niet sterk vertegenwoordigd. Slechts 7% van de jaarlijkse tonnages van binnenvaart zijn afvalgerelateerd”, klinkt het bij VIL.

VIL zette het project ILSE op en onderzocht de overheveling van een stroom afval van de Internationale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen IOK naar Stora Enso. Beide zijn gelegen langs een waterweg?

Enkele obstakels zorgden ervoor dat binnenvaart in deze case neerkomt op een beperkte meerkost van ongeveer 1 eurocent extra per afvalzak. Doordat de twee sites niet ingericht zijn op transport via de binnenvaart, is er voor- en natransport van en naar het water nodig die de kostprijs de hoogte in jagen.

Ludo Sys, project officer VIL: “De berekeningen die het VIL gemaakt heeft tonen aan dat de binnenvaart niet noodzakelijk moet afgeschreven worden op basis van kostprijs. Er zijn opportuniteiten om te starten en gaandeweg door kostenoptimalisaties het prijsnadeel ten opzichte van de weg dicht te rijden.”

Webdesign Desk02