Niemand is nog in staat om alles in zijn bedrijf zelf te doen

Freddy Michiels
Facility Management

Als er één dienstensector de jongste jaren geëvolueerd is, dan is het zeker het facilitair management, meestal via zijn Engelse benaming aangehaald: Facility Management.

Facility Management houdt zich bezig met het besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces van een organisatie. De naam is afgeleid van het Latijnse “facilitas” of “facilitate”, hetgeen gemakkelijkheid, gewilligheid of vriendelijkheid betekent. Facility Management betreft dus ondersteunende activiteiten die nodig zijn om doelen te bereiken. Zowel op het strategische niveau van de organisatie als op het praktische niveau van de individuele werknemers.

Het aantal diensten dat tot facilitair management behoort neemt jaar na jaar uitbreiding omdat in onze snel veranderende maatschappij zich elke dag nieuwe niches vormen die van bijzonder belang zijn voor het bedrijfsleven. Niemand is nog in staat om alle taken die bij de organisatie van een bedrijf komen kijken, persoonlijk en in eigen huis te doen.

Ook in facilitair management zijn er tendensen die onze toekomst bepalen. Enkele van deze tendensen lichten we op de volgende bladzijden toe. Duurzaamheid is zowat de rode draad die doorheen de evolutie loopt. Bedrijven worden hoe langer hoe meer bewust dat het geen zin heeft problemen te ontwijken of onaangeroerd te laten. Snel beslissen en gespecialiseerde taken toevertrouwen aan gespecialiseerde bedrijven is hoe dan ook het credo.

Webdesign Desk02