Ook webshops moeten afgedankt elektro meenemen

Nicole Verstrepen
Deelnemers IKEO.jpg(image/jpeg)

Elk bedrijf dat elektro op de markt brengt in ons land moet ook de inzameling en de verwerking van de afgedankte toestellen op zich nemen en dit geldt ook voor webshops. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek startte dinsdag samen met webshops en logistieke dienstverleners met het project IKEO om dit logistiek te regelen.

“Webshops en hun logistieke dienstverleners zijn er zich vaak niet bewust van dat deze aanvaardingsplicht ook van toepassing is op kleine elektrische toestellen. Ook de consumenten weten meestal niet dat de wet hen de mogelijkheid biedt om het oude toestel kosteloos in te leveren. Met de sterke groei van e-commerce in Vlaanderen en naarmate consumenten zich meer bewust worden van dit recht, valt te verwachten dat het aantal afgedankte elektrische toestellen dat aan de pakjesbezorgers wordt aangeboden, sterk zal toenemen”, klinkt het bij het VIL.

Bovendien heeft OVAM aangekondigd om in 2016 meer in te zetten op gerichte controles bij online verkoop. Met het project IKEO (Inzameling Klein Elektro Online) wil het VIL een antwoord bieden op de vraag hoe webshops en hun logistieke dienstverleners die aanvaardingsplicht kunnen organiseren. “Hoe dient de consument het afgedankte toestel aan de koerier aan te bieden? Welke voorzieningen zijn nodig in de bestelwagen? Waar en door wie worden die afgedankte apparaten gecentraliseerd? Op deze vragen willen wij praktische antwoorden vinden”, aldus Peter Lagey, die het project leidt.

Zes bedrijven nemen deel aan het project: Bebat, bpost, Bubble Post, BW Imsir, Coolblue en ODTH. Geïnteresseerde bedrijven kunnen nog aansluiten.

Webdesign Desk02