Proefproject digitale vrachtbrief

Freddy Michiels

Op 1 december 2017 startte een Benelux-pilot voor het gebruik van de digitale vrachtbrief voor het intra-Benelux wegvervoer.

Op 1 mei 2016 is het koninklijk besluit in werking getreden met betrekking tot de elektronische vrachtbrief (E-CMR). Dit KB voorziet in een proefproject voor de duur van 3 jaar waarbij de elektronische vrachtbrief kan gebruikt worden in het nationaal wegvervoer. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft 9 softwareleveranciers erkend: 6 Belgische, 2 Nederlandse en 1 Franse. Het gaat om Pionira (1), Vallie Engineers (2), Transport-IT (3), Transfollow (4), Truckfly (5), Wolters Kluwer Transport Services (6), Ubidata (7), CoberecGo4Circle (8) en East Point Trading (9). Zij mogen hun technologie ter beschikking stellen aan verladers en vervoersondernemingen, waarbij deze gebruik kunnen maken van de E-CMR in plaats van de klassieke, papieren vrachtbrief. Zij zijn verplicht om elke vervoerder, afzender en commissionair, aan wie deze technologie beschikbaar gesteld wordt, onmiddellijk aan te melden bij het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid via het e-mailadres elektronischevrachtbrief@mobilit.fgov.be. Het gebruik van een ongeldige elektronische vrachtbrief wordt gelijkgesteld met het gebruik van een ongeldige, papieren vrachtbrief.

Proefproject

Op 1 december 2017 startte een Benelux-pilot voor het gebruik van de digitale vrachtbrief voor het intra-Benelux wegvervoer. De proef is beperkt tot het intra-Benelux vrachtvervoer en kan zowel het vervoer tussen de Benelux-landen betreffen als nationaal vervoer, inclusief cabotage. De looptijd van de proef bedraagt 3 jaar. Software leveranciers kunnen tot 1 augustus 2018 een aanvraag indienen om toegelaten te worden tot de proef. Binnen maximaal drie maanden na indiening van de aanvraag, wordt een beslissing genomen over de aanvraag. Vanaf 1 maart 2018 mogen in het kader van de proef op te maken E-CMR ‘s daadwerkelijk worden gebruikt binnen de voorwaarden die gesteld zijn in het kader van de proef.

Info: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/vervoer_van_goederen_en_reizigers/goederenvervoer_derden/toegang_markt/elektronische

Webdesign Desk02