Verbetering sociaal statuut zelfstandigen

Freddy Michiels

Sedert 1 september zijn er 4 maatregelen in werking getreden met het oog op de verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Het gaat om halfautomatische toekenning van de moederschapshulp. Bovendien worden de uitkeringen, in geval van ziekte, moederschap en adoptie van de zelfstandigen verhoogd.

Een vrouwelijke zelfstandige die bevalt, heeft recht op 105 dienstencheques om haar te helpen in haar dagelijkse leven, bij wijze van moederschapshulp. Zij moest die hulp zelf aanvragen. Dat zal voortaan automatisch gebeuren via haar sociaal secretariaat.

Zelfstandigen krijgen voortaan ook ene forfaitaire uitkeringsverzekering in geval van ziekte, moederschap of adoptie. Deze uitkering wordt nu met 1,7% verhoogd. De bedragen zijn vanaf nu:

• 58,27 euro per dag bij arbeidsongeschiktheid met gezinslast

• 46,63 euro per dag bij arbeidsongeschiktheid voor alleenstaande

• 35,76 euro per dag bij arbeidsongeschiktheid voor samenwonenden

De wekelijkse uitkering bij moederschap en adoptie bedraagt nu 475,41 euro bij wie voltijds werkt en 237,71 euro bij wie halftijds werkt bij moederscap.

Webdesign Desk02