Week van de familiale opvolging: de andere kant van de financiële medaille

Redactie

Door de week voor de herfstvakantie als ‘Week van de Bedrijfsoverdracht’ te benoemen, wenst het Agentschap Ondernemen eens te meer de schijnwerpers te richten op het probleem van de bedrijfsopvolging. Niet onbelangrijk voor Vlaanderen dat vele kmo’s en familiebedrijven kent die geleid worden door Babyboomers waarvan de jongste dit jaar de kaap van 50 bereiken.

Een studie van FBnet uit 2011 bracht aan het licht dat 22% van de familiebedrijven een overdracht van leiding verwacht binnen 5 jaar. En 25% verwacht een overdracht van eigendom. De helft van de bedrijven die binnen de 5 jaar met een overdracht zal worden geconfronteerd, weet niet wie de nieuwe leidinggevende of de nieuwe eigenaar wordt.

Anne Roucourt, juriste bij Baker Tilly Belgium, begeleidt ruim 25 jaar bedrijfsleiders in het overlaten van hun ‘baby’ hetzij door introductie van een volgende generatie, hetzij door verkoop aan een andere partij. Ze juicht het initiatief van het Agentschap Ondernemen toe omdat het de complexiteit van het gegeven in het licht zet.

Het overlaten van een bedrijf is immers niet een louter financieel verhaal maar is in de eerste plaats een mensenzaak. De key succes factor blijkt steeds opnieuw het team van experten te zijn die dergelijke overdracht begeleiden. De weg is lang (een traject van 5 jaar is niet overdreven en blijkt soms ontoereikend) dus goede adviseurs blijken dé verzekeringspremie voor een geslaagde overdracht. Risico’s kunnen nooit worden uitgesloten maar zeer zeker worden beperkt.

Accountants, bedrijfsrevisoren, juristen, bankiers en vermogenplanners dienen, naast hun professionele expertise, ook oog te hebben voor de ‘soft’ kant van de overdracht. Ze moeten een solide team vormen dat, gedurende de langere tijd dat ze samenwerken, ook rekening houdt met het emotionele aspect dat speelt bij de overlating van een familiebedrijf waar dit helemaal niet aanwezig is bij grote bedrijven.

De week van de bedrijfsopvolging is het ideale moment om uw lezers onder de aandacht te brengen dat een goede voorbereiding het halve werk is. Anne Roucourt vraagt daarom meer aandacht voor punten zoals:

• Wanneer begin ik aan een overdracht?

• Hoe maak ik mezelf niet onmisbaar?

• Wat met de geplande investeringen?

• Wat is correcte waardering van mijn bedrijf?

• Hoe vergoed ik niet meewerkende familieleden?

• Is mijn boekhouding voldoende transparant?

• Laat de juridische structuur een overname toe?

• Wat zal ik doen met de vrijgekomen tijd?

• Hoe zal ik mijn koopsom investeren?

De overdrahct van een zaak is een ernstige en belangrijek zaak voor zowel de overlaters dan de nieuwe eigenaars. Je kan dat maar beter goped voorbereiden. Het is belangrijk dat dit tijdens "De week van de bedrijfsoverdracht" onder de aandahct gebrahct wordt.

Info:: 0476 395 465

Webdesign Desk02