Wettelijke regeling feestdagen voor ondernemingen

Redactie
Wettelijke feestdagen.jpg(image/jpeg)

In de meeste bedrijven wordt in het begin van het jaar de regeling van de vakantie- en feestdagen vastgelegd. Wat mag en wat is gebruikelijk?

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of met een gewone inactiviteit dag in de onderneming (gewoonlijk een zaterdag), dan moet deze feestdag worden vervangen door een andere dag die moet samenvallen met een gewone werkdag. De feestdagen die in de loop van 2018 samenvallen met een inactiviteit dag, zijn in de hierboven vermelde lijst in het vet aangeduid.

Wetgeving

De werknemers van de privésector mo- gen in principe niet worden tewerkgesteld op een feestdag. De werkgever moet voor die feestdagen wel loon betalen. Indien een feestdag samenvalt met een inactiviteit dag (b.v. een zaterdag of zondag), heeft de werknemer recht op een vervangingsdag. Bijgevolg heeft een werknemer in 2018 het recht op twee vervangingsdagen voor het Feest van de Arbeid (zondag, 1 mei) en voor Kerstdag (zondag, 25 december).

De wet van 4 Januari 1974 bepaalt de regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen. In de eerste plaats is het Paritair Comité bevoegd, maar in de praktijk gebeurt het weinig dat het Paritair Comité deze beslissing neemt. Indien het Paritair Comité geen beslissing heeft genomen voor 1 oktober 2015, is het aan de onderneming om deze dagen vast te leggen. Deze beslissing kan genomen worden op één van de volgende 4 manieren:

• Via de ondernemingsraad, of

• Indien er geen ondernemingsraad is in het bedrijf, via een akkoord met de vakbondsafgevaardigden,

• Indien er noch een ondernemingsraad noch een
syndicale afvaardiging is, via een onderling ak
koord tussen de werkgever en alle werknemers.

• Indien er geen akkoord kan bekomen worden voor het hele bedrijf, kan er een individuele overeen- komst tussen werkgever en elke werknemer op-
gemaakt worden. Indien er geen vervanging dag kan vastgelegd
worden, via één van deze manieren, valt de vervanging dag automatisch op de eerstvolgende werkdag na de feestdag (meestal een maandag).
De werkgever moet zijn werknemers informeren over de vervangingsdagen voor 2018, via aanplakking van een gedateerd en ondertekend bericht in de lokalen van de onderneming, en dit vóór 15 december 2017. In gemeenschappelijk overleg kan dit ook later.


Schoolvakanties in 2018

12.02-18.02 Krokusvakantie

02.04-15.04 Paasvakantie

01.07-31.08 Zomervakantie

20.10-04.11 Herfstvakantie

24.12-06.01 Kerstvakantie

Wettelijke feestdagen in 2018

Nieuwjaar Maandag 1 januari

Paasmaandag Maandag 2 april

Dag van de Arbeid Dinsdag 1 mei

O.H.Hemelvaart Donderdag 10 mei

Pinkstermaandag Maandag 21 mei

Nationale feestdag Zaterdag 21 juli

O.L.V. Hemelvaart Woensdag 15 augustus

Allerheiligen Donderdag 1 november

Wapenstilstand Zondag 11 november

Kerstmis Dinsdag 25 december

Webdesign Desk02