Antwerp Management School. Overname en verkoop van ondernemingen

Marie De Clerck (Antwerp Management School)
Persbericht

Deze opleiding bereidt je in drie dagen voor op het hele proces van overname en verkoop : welke obstakels kan je tegenkomen en hoe ga je ermee om? Experten geven je het antwoord.

Dag 1 : Overnameproces en creatie van ondernemingswaarde, juridische en contractuele aspecten
Dag 2 : Fiscale aspecten, waarderingsmethoden en financieringskeuze
Dag 3 : Strategische aspecten bij fusies en overnamen, impact op personeelsbeleid, milieu-juridische aspecten

Duidelijk én praktijkgericht.

https://hubs.ly/H08DKQ50

www.antwerpmanagementschool.be

 

Webdesign Desk02