Bedrijven beschikken niet over de nodige mensen, processen en investeringen om innovatie waar te maken

Elisah Van Den Heuvel
Persbericht

Uit een studie van het BPI Network blijkt dat ruim 80 procent van alle IT-medewerkers in de eerste lijn aangeeft meer dan de helft van de tijd bezig te zijn met probleemoplossing en met het onderhoud van bestaande systemen, in plaats van met innovatie. En 17 procent van hen is zelfs 90 procent van de tijd bezig met routinematige onderhoudstaken.

IT-organisaties hebben vandaag de dag een nijpend gebrek hebben aan geschoolde vakmensen, en wel precies in die domeinen waar bedrijven vooral ontwikkeling en innovatie willen versnellen. Zowel bedrijfsleiders als IT-medewerkers geven aan dat hun bedrijf prioriteit geeft aan de snellere uitrol van nieuwe toepassingen en klantenervaringen, en aan meer strategische bijdragen vanuit IT. Maar tegelijk noemen de IT'ers als de grootste zwakten van hun bedrijf gebrekkige langetermijnplanning, gegevensanalyse en ontwikkeling van software en toepassingen.

Deze bevindingen, die deel uitmaken van het initiatief voor kennisoverdracht van het Business Performance Innovation (BPI) Network, getiteld "Transform to Better Perform" (http://www.reinventdatacenters.com), wijzen op een grote kloof tussen enerzijds de intentie van bedrijfsleiders om via technologie de transformatie van hun bedrijf te versnellen en anderzijds het werkelijke engagement en vermogen van bedrijven om dat waar te maken.

Deze nieuwe studie, met als titel "Bringing Dexterity to IT Complexity: What's Helping or Hindering IT Tech Professionals", is gebaseerd op een enquête die werd afgenomen bij IT-medewerkers over de wereld. Het is de opvolger van eerder onderzoek op basis van contacten met zakelijke leiders wereldwijd. "Transform to Better Perform" wordt gesponsord door Dimension Data, een wereldwijde leider op het vlak van het aanleveren en beheren van oplossingen en diensten voor IT-infrastructuren.

Andere verzuchtingen van IT'ers zijn onder meer dat bedrijfsleiders te lang wachten om hen bij het proces te betrekken (52%), te weinig financiering en middelen ter beschikking stellen (48%) en dan de taakvereisten nog gaan veranderen voordat het werk afgerond kan worden (46%). De IT-medewerkers geven ook aan dat ze vaak niet worden gezien als vertrouwde partners in het innovatieproces, en meer dan de helft van de respondenten zegt zelfs dat het management een negatieve indruk heeft van de IT-afdeling.

Uit de studie blijkt tevens dat de helft van de respondenten van mening is dat hun bedrijf uiteindelijk "alles" (13%) of "de meeste activiteiten" (37%) zal overhevelen naar de cloud. Zo'n 11 procent van de respondenten meent dat de cloud "niet zinvol is" voor hun bedrijf. Vandaag de dag gebruikt 34 procent de cloud voor gegevensopslag, en 45 procent voor SaaS-toepassingen ('Software as a Service'). Ruim één op de drie respondenten zegt dat zijn bedrijf nog geen gebruik maakt van de cloud.

Wereldwijd geven IT-medewerkers in de eerste lijn het bedrijf waar ze voor werken een slechte score, vaak zelfs een onvoldoende, voor hun vermogen om transformationele technologieën te implementeren en IT-innovatie aan te sturen om hun concurrentievoordeel te verhogen.
Volgens het nieuw onderzoeksrapport, zijn vele beheerders van netwerken, datacenters en back-endsystemen van mening dat de renovatie van IT-infrastructuren in bedrijven, ongeacht hun omvang, wordt gehinderd door een gebrek aan planning, essentiële vaardigheden, financiering, communicatie en samenwerking met de zakelijke kant.

Belangrijkste bevindingen uit de enquête:

  • Slechts 35 procent van de respondenten noemt het vermogen van het eigen bedrijf om zich aan te passen aan nieuwe transformatieve technologieën 'goed' of 'zeer goed'.
  • Ruim 70 procent van de IT'ers geeft aan nog helemaal geen stappen te hebben gezet, of slechts enkele "eerste stappen", op weg naar IT-transformatie.
  • Amper 15 procent heeft een duidelijk en gedetailleerd transformatieplan. Meer dan 80 procent zegt dat de plannen zeer algemeen van aard zijn, of bijgewerkt moeten worden, of helemaal niet bestaan.
  • Bijna 45 procent vindt nauwere samenwerking tussen IT-groepen en zakelijke leiders absoluut noodzakelijk. Slechts 18 procent meldt dat er in het eigen bedrijf vandaag al functieoverschrijdende teams actief zijn. Nog eens 14 procent geeft aan zelden met bedrijfsleiders te spreken, of alleen uit noodzaak.

"Bedrijfsleiders vertellen ons dat technologische innovatie nu een essentiële concurrentiefactor is in elke sector van de wereldwijde economie. Deze studie toont echter duidelijk aan dat de meeste bedrijven niet beschikken over de nodige mensen, processen en investeringen om die gewenste transformatie waar te maken", zegt Donovan Neale-May, uitvoerend directeur van het BPI Network. "Naar alle verwachting zal de kloof tussen de voortrekkers en de achterblijvers op het vlak van technologische transformatie steeds groter worden."

"Bedrijven staan nu aan de vooravond van een grote verschuiving in de richting van nieuwe technologische modellen, en er zal nood zijn aan infrastructuren, toepassingen en diensten van de volgende generatie. Bedrijven zullen zich dan ook steeds meer gaan omvormen tot digitale ondernemingen", zegt Kevin Leahy, algemeen directeur Data Centre Solutions bij Dimension Data. "Er is duidelijk een nijpend tekort aan expertise en middelen om dit voor elkaar te krijgen. Bedrijven die niet willen achterblijven, zullen de juiste partners met de juiste capaciteiten en middelen in de arm moeten nemen."

Webdesign Desk02