De waarde en relativiteit van cijfers over werknemersproductiviteit

Unisys Belux
Persbericht

Conclusies uit de 'Unisys productivity index' in perspectief geplaatst door Stijn Van Impe, global service delivery manager bij Unisys

Unisys hield onlangs een enquête bij 450 IT professionals over de hele wereld om na te gaan hoe goed ze erin slagen om de technologie te voorzien en te beheren die nodig is om de productiviteit van de werknemer te garanderen. De conclusie van de enquête: "EMEA scoort lager dan de VS en Latijns-Amerika in het voorzien van technologie die de productiviteit van de werknemer ondersteunt" en "Europese ondernemingen moeten deze schrijnende kloof ernstig nemen en actie ondernemen, als ze hun organisaties zo productief mogelijk willen maken." Staat u me toe om deze conclusies even in het juiste perspectief te plaatsen.

Eerst de feiten. De resultaten van de Unisys People Computing Productivity Index wijzen uit dat slechts 29% van de bevraagde organisaties in EMEA 99,9% of meer uptime hebben in hun data center. Hiermee scoren we lager dan de VS (35%) en Zuid- en Centraal-Amerika (41,7%). De conclusie van deze studie: Europese organisaties ondervinden mogelijk schadelijke gevolgen van deze lagere beschikbaarheid van de IT resources, omdat die ook zou leiden tot een lagere productiviteit van de werknemers.

Snelheid van levering vs uren uptime

En dan nog enkele andere feiten. Wat betreft de levering van toestellen aan nieuwe werknemers scoren de EMEA respondenten beter dan de rest van de wereld: 18,4% klaart deze klus in één dag of minder, beter dus dan Centraal- en Zuid-Amerika (11,9%) en Noord-Amerika (16,7%).

Deze verschillen in de resultaten sluiten mooi aan bij de verschillen tussen de regio's die we vaststellen wat betreft de verwachtingen en noden van de gebruikers. Ook al streven wereldwijd actieve bedrijven naar globale gestandaardiseerde processen, zien we toch vaak verschillen per regio in de eigenlijke implementatie. We stellen met name vast dat filialen in de VS een voorkeur hebben voor een volledige ondersteuning bij de installatie terwijl filialen in EMEA vaker zullen opteren voor self-service modellen. Dus zouden we kunnen besluiten dat elke regio de productiviteitsscore behaalt die ze verdient: Europa legt meer de nadruk op self-service en scoort daardoor beter op de snelheid van levering, terwijl Noord- en Zuid-Amerika uptime belangrijker vinden, en dus ook beter scoren op dat vlak. Is de productiviteitsscore van de ene regio beter dan de andere? Wij denken van niet. De Productivity Index is gewoonweg een weerspiegeling van de verschillende prioriteiten die organisaties hebben bij het verbeteren van de productiviteit.

Als u de productiviteit wil meten, moet u altijd rekening houden met de combinatie van technologie, processen en mensen. De onbeschikbaarheid van een technologie meten is één ding, de impact meten van deze downtime op de productiviteit van de werknemers is iets totaal anders. Dit geldt ook voor de levering van nieuwe toestellen: welke impact heeft een tragere levering op de productiviteit van de medewerkers? Enkel als u de resultaten van de Productivity Index in dit perspectief bekijkt, zal het een waardevol instrument zijn om uw eigen productiviteit te verhogen.

Productivity Index moet leiden tot een hogere productiviteit

Dat is wat deze productiviteitsindex voor u kan betekenen: het helpt u om uw eigen resultaten te vergelijken met die van vergelijkbare organisaties, en om in te schatten welke producten of processen u moet veranderen om de productiviteit te verhogen. En daarbij kan Unisys voor u mede het verschil maken. Als dienstverlener implementeren wij 'managed' processen, die continu kunnen worden gemeten zodat ze, indien nodig, kunnen worden verbeterd. Die verbetering kan een verhoging van de uptime betekenen of een snellere levertijd, afhankelijk van wat uw eindgebruikers nodig hebben om hun productiviteit te verhogen.

Want daar draait het uiteindelijk allemaal om: begrijpen wat uw eindgebruikers nodig hebben om hun productiviteit te verhogen en dit afwegen tegen de kost en investering die nodig is om dit te realiseren. Slechts op die manier kunt u ervoor zorgen dat IT volop zal bijdragen aan de productiviteit.

Webdesign Desk02