Een bijkomende wagen op de zaak wordt problematisch voor kleine ondernemingen

Steven Woestenborghs (acom)
Persbericht

We kennen allemaal de situatie waarin de bedrijfsleider van een managementvennootschap bij wijze van fiscaal vriendelijke verloning een extra wagen op de zaak neemt of een extra onroerend goed aankoopt.
Zolang er voor deze extra wagen of dit extra onroerende goed een voordeel in natura werd aangerekend aanvaardde de fiscale administratie de aftrek van de hiervoor gemaakte kosten.
Hierin is er echter recent verandering gekomen. De belastingadministratie oordeelt immers dat u niet zo maar extra voordelen in natura kan verlenen en hierdoor uw loon verhogen tenzij de salarisverhoging verantwoord wordt. Indien zij oordeelt dat de verhoging niet verantwoord is, worden de eraan gekoppelde kosten als niet aftrekbaar beschouwd in hoofde van de onderneming.

www.accogroup.be

Webdesign Desk02