Elektromic Security Solutions - Nieuwsflash

Didier Herremans (Elektromic Security)
Persbericht

Nieuwsflash beveiligingsinvesteringen

ALIA, de Belgische beroepsvereniging van de elektronische beveiliging, informeert ons over de status van de fiscale aftrekbaarheid van alarminstallaties.

Stand van zaken fiscale aftrekbaarheid alarminstallatie in 2014

De fiscale aftrekbaarheid van alarminstallaties wordt vanaf 2014 een bevoegdheid van de gewesten. Er wordt ons nu vanuit het Ministerie van Financiën bevestigd dat zolang de gewesten deze materie niet effectief wijzigen, de federale wetgeving nog blijft bestaan en de federale administratie nog bevoegd blijft.

Het is dus mogelijk dat de gewesten deze wetgeving in de loop van het jaar bevestigen, wijzigen, gedeeltelijk of helemaal afschaffen, zelfs met terugwerkende kracht tot begin van het jaar zoals het in het verleden al gebeurd is.

Ondertussen heeft de Vlaamse overheid alvast op haar website laten weten dat ze wenst door te gaan met de fiscale maatregel beveiliging.

Voorlopig, en behoudens toekomstige wijzigingen door de gewestelijke overheden, blijft dus de huidige regeling van kracht. U kan dan ook uw klanten meedelen dat, behoudens een toekomstige wijziging door het gewest, het plaatsen van een alarminstallatie fiscaal aftrekbaar is voor 30% van het factuurbedrag, met een maximum van € 760 (in 2013 nog € 750). Vermeld wel veiligheidshalve een mogelijke wijziging of zelfs afschaffing door de gewestelijke overheid met terugwerkende kracht.

De fiscale stimuli voor investeringen in beveiligingsinstallaties door bedrijven blijven ongewijzigd en blijven ook federale materie. De eventuele nieuwe modaliteiten in 2014 hiervoor zijn nog niet bekend.

ALIA is zich ten volle bewust van het belang van dit dossier en volgt het voor ons op de voet op. Van zodra we op de hoogte gebracht worden van wijzigingen zullen we u hierover informeren.

Webdesign Desk02