Hygi Masters geslaagd voor veiligheidsaudit (VCA P)

Mark Beckers (Multi Masters Group)
Persbericht

Hygi Masters is met glans geslaagd voor de jaarlijkse externe veiligheidsaudit, uitgevoerd door certificatie-instelling BCC uit Temse. De divisie van de Multi Masters Group onder leiding van Patrick Houtmeyers mag zich dus de trotse eigenaar blijven noemen van het VCA P-certificaat. VCA P staat voor Veiligheids Checklist voor Aannemers Petrochemie. Als een klant taken uitbesteedt aan een bedrijf dat in het bezit is van het VCA P-certificaat, dan kan hij erop vertrouwen dat het werk zodanig wordt uitgevoerd dat de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar worden gebracht.

De auditor ging langs op de hoofdzetel van de Multi Masters Group. Daar werden het personeel van Hygi Masters en de verantwoordelijken van de preventiedienst aan de tand gevoeld. Daarna volgde nog een bezoek aan een klant van Hygi Masters. De auditor stelde nergens tekortkomingen vast.

Het gecertificeerde veiligheidsbeheerssysteem van Hygi Masters is van toepassing op "het uitvoeren van professionele maatregelen ter verbetering van de leefomgeving in en om gebouwen door middel van:

  • Pest control: deskundig advies, preventie en bestrijding van ongedierte;
  • Hygiëne: plaatsing, levering en verhuur van sanitaire toestellen en hun benodigdheden;
  • Gebouwenzorg: advies over en uitvoeren van maatregelen om gebouwen te beschermen tegen: duiven, zwammen, houtrot, hout aantastende insecten enzovoort."

Naast deze activiteiten heeft Hygi Masters ook een ophaaldienst voor overleden huis- en gezelschapsdieren. "Voor deze dienst zijn we erkend door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Bij de volgende VCA P-veiligheidsaudit is het de bedoeling om ook onze ophaaldienst voor overleden dieren te laten certificeren", zegt Patrick Houtmeyers.

See video
Webdesign Desk02