Inkomen zelfstandige Oost-Vlaanderen meest gestegen: 11,6%

Acerta2017
Persbericht

Gent, 14 februari 2018. Wanneer we kijken naar het netto jaarinkomen van zelfstandigen in Vlaanderen en in België, scoort Oost-Vlaanderen iets onder het nationale gemiddelde: 32 390 euro tegenover 32 614 euro nationaal. Maar in België is het gemiddelde netto jaarinkomen van de zelfstandige gestegen met 10,6%, dan doet Oost-Vlaanderen beter, met een stijging van 11,6 % de laatste vijf jaar, dat is de hoogste procentuele stijging van heel Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen zijn het wel vooral de mannelijke zelfstandigen die de stijging realiseren. Dat blijkt uit cijfers van meer dan 280 000 zelfstandigen die Sociaal Verzekeringsfonds ACERTA onder de loep nam.

Met 11,6% stijging van het netto beroepsinkomen doet Oost-Vlaanderen beter dan het nationale gemiddelde

Natuurlijk, het inkomen van zelfstandigen vergelijken is hetzelfde als het inkomen van werknemers naast elkaar leggen: dé zelfstandige bestaat niet, hét beroepsinkomen dus evenmin. Toch valt deze algemene conclusie wel te trekken: het jaarinkomen stijgt. De gemiddelden voor heel België tonen een stijging van € 29 477 in 2011, naar € 32 614 in 2015 voor een hoofdberoeper of een stijging van 10,6%. Met een stijging van € 29 016 naar € 32.390 doet Oost-Vlaanderen in absolute cijfers minder goed, maar de procentuele stijging is wel hoger: 11,6 %. Koenraad De Lathouwer, regio-manager van ACERTA Starters & Zelfstandigen legt uit: "Met 'inkomen' bedoelen we het netto beroepsinkomen, zijnde bruto min kosten min sociale bijdrage, maar wel het bedrag vóór belastingen. De stijging linken we aan de positief evoluerende conjunctuur, maar die verklaart niet alles. Ook de fiscale optimalisatie speelt ongetwijfeld een rol. Die houdt in dat men kritischer naar kosten is gaan kijken, waardoor die zijn afgenomen en het netto is gestegen. Voor de overheid is dat goed nieuws: het is immers op dat netto-inkomen dat de belastingen worden geïnd."

Netto-inkomen zelfstandige vrouwen in Oost-Vlaanderen blijft hangen op -18 % vs. de mannen

De algemene realiteit op de arbeidsmarkt dat mannen meer verdienen dan vrouwen is ook waar voor zelfstandigen. Vrouwelijke zelfstandigen verdienen nog steeds beduidend minder dan mannelijke: in Oost-Vlaanderen is dat 28 093 euro netto jaarinkomen voor de vrouwen tegenover 34 424 euro voor de mannen; een verschil van 17,7 %. Maar waar de algemene trend is dat het inkomen van de vrouwelijke zelfstandige net iets sneller stijgt dan van haar mannelijke collega, waardoor de inkomenskloof kleiner wordt, geven de cijfers van ACERTA ook aan dat dat in Oost-Vlaanderen niet het geval is. Tegenover de inkomensstijging van 12,1 % voor de mannelijke Oost-Vlaamse zelfstandige, staat een stijging van 11,4 % voor de vrouwen, waardoor de inkomenskloof hier niet kleiner maar net groter wordt.
Koenraad De Lathouwer: "Kijken we naar de cijfers van vrouwelijke zelfstandigen voor heel België, dan merken we nochtans dat vrouwen een inhaalbeweging aan het maken zijn. We zien in onze cijfers niet alleen dat steeds meer vrouwen de stap zetten naar ondernemerschap maar ook dat van beroepen waarvoor (steeds meer) vrouwen kiezen – zoals kapper, huisarts, advocaat en tandarts - het jaarinkomen sterker stijgt dan gemiddeld."

Oudere zelfstandige ziet loon minstens maal drie stijgen

De cijfers van ACERTA over zelfstandigen in hoofdberoep tonen ook aan dat de oudste categorie (53-62 jaar) meer dan drie keer zoveel verdient als de jongste (-22 jaar): bij zelfstandigen in Oost-Vlaanderen is dat voor 2015 € 37 229 tegenover € 11 438. Koenraad De Lathouwer: "Eén van de verklaringen voor de loonkloof tussen startende en oudere zelfstandigen is dat starters (zeker in vrije beroepen) zwaar moeten investeren in materiaal, hetgeen de inkomsten sterk doet dalen in de startfase. Een andere trigger zijn de jaren: zelfstandigen bouwen hun klantenportefeuille geleidelijk op. Een beginnende zelfstandige kan het dus wel moeilijk hebben, maar wie volhoudt mag uitkijken naar betere tijden".

Definitie inkomen
Met inkomen bedoelen we het netto beroepsinkomen, zijnde bruto min kosten min sociale bijdrage, maar wel het bedrag vóór belastingen.

Over het onderzoek
De analyse gebeurde op basis van de netto belastbare inkomens van 280.000 zelfstandigen. De dataset dateert van de periode tussen 2011 en 2015. Het netto belastbaar beroepsinkomen is het bruto beroepsinkomen verminderd met onkosten en de betaalde sociale bijdragen.

Over ACERTA
ACERTA is als hr-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van het hr-beleid. De groep ondersteunt ondernemers en organisaties in elke groeifase en bij elk hr-proces. De kracht van mensen, daar draait het om bij ACERTA. ACERTA wil zijn mensen optimaal inzetten om zo het menselijk kapitaal van ondernemingen te optimaliseren. Daarbij is ACERTA een partner voor starters, zelfstandigen en vrije beroepen, kmo's en hr-professionals in privéondernemingen en overheidsinstellingen.

ACERTA telt meer dan 1300 medewerkers, verdeeld over 38 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De groep kende in 2016 een omzet van ruim 170 miljoen euro. 1 starter op 5 passeert effectief langs ACERTA's ondernemingsloketten. De groep beheert het statuut van 1 zelfstandige op 3 en 1 onderneming op 4 gebruikt haar oplossingen.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
ACERTA – Sylva De Craecker
T +32 478 27 93 62
E Sylva.De.Craecker@ACERTA.be

 

Webdesign Desk02