Verhuur met of zonder BTW

Sven Cornelis (Acco Accountants)
Persbericht

De verhuur van onroerende goederen is momenteel vrijgesteld van BTW.
Het gevolg hiervan is dat de BTW die werd aangerekend op de inkomende facturen niet aftrekbaar is in hoofde van de belastingplichtige die de betreffende facturen ontvangt. De regering zal vanaf 2018 echter een keuzestelsel invoeren waarbij men als belastingplichtige kan opteren om zijn verhuurcontract al dan niet aan BTW te onderwerpen. Indien men ervoor opteert om de verhuur aan BTW te onderwerpen, zal dit voor gevolg hebben dat de BTW op inkomende facturen in aftrek kan genomen worden.
Let wel: de keuzeregeling zal niet gelden voor bestaande contracten en enkel mogelijk zijn voor contracten afgesloten vanaf 1 januari 2018.

www.accogroup.be

Webdesign Desk02