Werkzoekende 55-plussers nemen touwtjes in eigen handen

Sandra Van Loo (VDAB)
Persbericht

Werkzoekende 55-plussers organiseren op 19 oktober in Mechelen een netwerkevent waarop ze werkgevers willen overtuigen om hen in dienst te nemen. 55-plussers hebben veel ervaring en talent. Wie hen aanwerft, krijgt een financiële tegemoetkoming van de overheid. 55-plussers kunnen de toenemende krapte op de arbeidsmarkt helpen oplossen. Ze zijn binnenkort de grootste leeftijdscategorie.

Het netwerkevent 55-plus wordt georganiseerd door en voor 55-plussers in samenwerking met VDAB. De slogan ervan luidt: Haal 55-plussers aan boord/Op talent staat geen leeftijd. De marketingafdelingen van talloze ondernemingen zijn zich al een tijdje bewust van het belang van de leeftijdscategorie 55-plus: ze zien 55-plussers als Bourgondische consumenten met koopkracht. Het is nu aan de HR-afdelingen van ondernemingen om 55-plussers te beschouwen als waardevolle arbeidskrachten.

55-plussers vinden het ontgoochelend dat hun professionele competenties en hun talenten door de arbeidsmarkt te weinig gewaardeerd worden. Op het netwerkevent van 19 oktober staan zeven talenten centraal: organisatietalent, creatief talent, technisch talent,
administratief/financieel talent, sociaal/zorgend talent, commercieel talent, technisch talent/vakmanschap. Werkzoekenden die zich in één of verschillende van deze talenten herkennen kunnen tijdens hun contacten met werkgevers hun troeven op deze punten uitspelen.

55-plussers beschikken immers over heel wat troeven. Ze hebben een ruime professionele ervaring, levenservaring, mensenkennis en inlevingsvermogen. Ze hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn loyaal aan het bedrijf. Ze kunnen relativeren en zijn realistisch over hun mogelijkheden en ambities. Wie een 55-plusser in dienst neemt heeft bovendien recht op een doelgroepenkorting met RSZ-vermindering gedurende de hele periode van tewerkstelling.

Deze stimulerende overheidsmaatregel kadert in de Europese groeistrategie 'Europa 2020'. Zowel de federale als de Vlaamse overheid streven ernaar om in 2020 liefst 50 procent van de 55-plussers aan de slag te hebben. In de provincie Antwerpen bedroeg de tewerkstellingsgraad van deze doelgroep vorig jaar 46 procent, een stijging met 15 procentpunt in vergelijking met 2006. Vruchtbare contacten tussen 55-plussers en werkgevers in Mechelen kunnen de tewerkstellingsgraad voort opkrikken.

Het netwerkevent 55-plus vindt plaats op 19 oktober in het congrescentrum Lamot in Mechelen. Inschrijven is noodzakelijk. Meer info en inschrijvingsformulieren vind je op de website van VDAB.

Webdesign Desk02