Belastbaar voordeel alle aard

Wanneer de werknemer een smartphone, GSM, pc of ander IT-materiaal ter beschikking krijgt van zijn werkgever en deze ook privé mag gebruiken, ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard.

Dit voordeel wordt forfaitair geraamd. Vanaf 1 januari 2018 is voorzien dat volgende regeling van toepassing wordt:

• Pc/laptop: € 72 per jaar per toestel (€ 6 per maand)

• Tablet: € 36 per jaar per toestel (€ 3 per maand)

• Internet, vast of mobiel: € 60 per jaar (€ 5 per maand), ongeacht het aantal toestellen

• GSM / smartphone: € 36 per jaar voor het toestel (€ 3 per maand)

• Telefoonabonnement: € 48 per jaar (€ 4 per maand)

Deze bedragen moeten worden samengeteld

Zo zal voor een smartphone, een bedrag van 12 € per maand worden aangegeven indien de werkgever zowel het toestel, het abonnement en het internet ter beschikking stelt van de werknemer.

Er dient geen voordeel alle aard te worden aangegeven, als de werkgever een systeem heeft ingesteld waarmee een onderscheid wordt gemaakt tussen privégebruik en professioneel gebruik, zoals een systeem van split-bill. In zulk een systeem neemt de werknemer immers zijn privégebruik zelf ten laste, berekend volgens een realistisch systeem zoals een opdeling in categorieën volgens functie. Deze bestaande regels rond split-billing worden niet beïnvloed door deze nieuwe regels over de waardering van het privégebruik.

Webdesign Desk02